Općenito o fiskalizaciji

 
 

Općenito o fiskalizaciji


Temeljem Zakona o fiskalizaciji za izdavanje gotovinskih računa od 1.1.2013. počinje uvođenje fiskalnih blagajni.

POSTUPAK FISKALIZACIJE

Naplatni uređaji će biti spojeni sa serverom Porezne uprave preko Interneta te će svaki korisnik prije izdavanja računa Poreznoj upravi dostaviti podatke, te od iste dobiti jedinstveni identifikator (JIR) koji će biti ispisan na svakom izdanom računu kao potvrda da je račun uredno prijavljen.

OBVEZNICI

 • Pravne i fizičke osobe koji su obveznici poreza na dobit
 • Fizičke osobe koji su obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti.
 • Iako niste u sustavu PDV-a, ako radite s gotovinom i Vi ste obveznici fiskalizacije.

Od 1. siječnja 2013. godine obveza fiskalizacije propisuje se za obveznike fiskalizacije i to za velike i srednje poduzetnike prema odredbama Zakona o računovodstvu, te za obveznike fiskalizacije koji, kao jednu od djelatnosti, obavljaju djelatnost Pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane.

Od 1. travnja 2013. godine obveza fiskalizacije propisuje se za obveznike fiskalizacije i to obveznike fiskalizacije koji, kao jednu od djelatnosti, obavljaju djelatnost Trgovine na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla te obveznike koji obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja.

Slobodna zanimanja:

 • zdravstveni djelatnici ( doktori opće prakse, stomatolozi, poliklinike)
 • veterinari
 • odvjetnici
 • javni bilježnici
 • revizori
 • inženjeri
 • arhitekti
 • porezni savjetnici
 • stečajni upravitelji
 • tumači
 • prevoditelji
 • turističke i druge slične djelatnosti
 • znanstvenici 
 • književnici
 • izumitelji i druge slične djelatnosti
 • samostalni predavači
 • novinari
 • Umjetnici
 • Znanstvenici
 • Odgojitelji
 • Športaši

Trgovine na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla

U ovaj segment ulaze – prema kompletnoj NKD klasifikaciji ( G skupina):

 • Trgovina motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala
 • Trgovine za održavanje,  popravak i djelovi za motorna vozila i motocikle
 • Trgovine priborom za motorna vozila
 • Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikala
 • Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom
 • Trgovine duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
 • Trgovine sa žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom hranom 
 • Cvjećarnice i prodaja sadnica
 • Voćarne
 • Mesnice i mesni proizvodi
 • Trgovine mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima
 • Diskonti pića
 • Trgovine duhanskim proizvodima
 • Trgovine šećerom, čokoladom i bombonima, diskonti
 • Ribarnice
 • Trgovine za kućanstvo
 • Tekstil
 • Odjeća i obuća
 • Bjela tehnika i kućanski aparati
 • Trgovine porculanom, staklom i sredstvima za čišćenje
 • Parfumerije i kozmetika
 • Ljekarne 
 • Trgovine namještajem, sagovima i opremom za rasvjetu
 • Urari i prodavaonice nakita
 • Trgovine  informacijsko-komunikacijskom opremom 
 • Trgovina računalima, perifernom opremom i softverom
 • Trgovine ostalim strojevima, opremom i priborom
 • Trgovine poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom
 • Trgovine alatnim strojevima
 • Trgovine na veliko strojevima za rudnike i građevinarstvo
 • Trgovina strojevima za tekstilnu industriju te strojevima za šivanje i pletenje
 • Uredski namještaj , strojevi i oprema
 • Trgovina metalima i metalnim rudama, željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje 
 • Trgovina kemijskim proizvodima
 • Trgovina ostacima i otpacima
 • Trgovina audio i videoopremom
 • Trgovina na malo novinama, papirnatom robom i pisaćim priborom
 • Trgovina glazbenim i videozapisima  - glazbena oprema
 • Trgovine sa igračkama
 • Trgovina sa medicinskim pripravcima i ortopedskim pomagalima
 • Trgovine za Kućne ljubimce

Tko ne podliježe fiskalizaciji?

 • Prodaja karata ili žetona u putničkom prometu
 • Naplata cestarine
 • Punjenje naftnim derivatima aviona na avioservisima
 • Prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima
 • Prodaja proizvoda i/ili usluga u poštanskom prometu
 • Zaprimanje uplata za sudjelovanje u igrama na sreću i zabavnim igrama
 • Prodaja robe ili usluga putem prodajnih automata
 • Pružanje bankovnih usluga i usluga osiguranja
 • Vođenje središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira i središnjeg registra financijskih instrumenata
 • Ostvareni prometi evidentirani preko mjernih instrumenata (električna energija, plin, voda, javne komunikacijske usluge i slično), od energetskih, komunalnih, elektroničkih komunikacija i drugih pravnih osoba
 • Provođenja zdravstvene zaštite (sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite do pune cijene zdravstvene usluge, kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite i izdavanja lijekova na recept).

Od 1. srpnja 2013. godine obveza fiskalizacije propisuje se za sve obveznike fiskalizacije

MALI OBVEZNICI

 Mali obveznici fiskalizacije smatraju se malima, radi obilježja niske razine obavljanja djelatnosti.  Za male obveznike fiskalizacije ne zahtijeva se izdavanje računa putem elektroničkih naplatnih uređaja, već isti ovjeravaju u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Odredbom se propisuje da su mali obveznici dužni izdati račun koji mora biti uvezan u posebnu knjigu računa označene rednim brojevima.

GRAĐANI INSPEKTORI

Građani također sudjeluju u fiskalizaciji na način što će svaki račun moći provjeriti. Provjera se obavlja slanjem SMS-a ili upitom na web servis dostupan na Internet stranici Porezne uprave. Dostavom JIR-a ili zaštitnog koda ili dostavom ovjerenog računa građani omogućuju državi kontrolu, a i sami postaju svjesni da plaćanjem participiraju u javnim troškovima. 

Novčana kazna za kupce koji ne zadrže izdane račune nakon izlaska iz poslovnog prostora ili ga ne pokaže na zahtjev službene osobe iznosi od 200,00 do 2.000,00 kuna

NOVČANE KAZNE
Od 10.000 do 50.000 kuna kaznit će se obveznik koji:

 • ne provodi postupak fiskalizacije ili ne izvrši sve radnje propisane  Zakonom za provedbu fiskalizacije 
 • izdaje račune koji ne sadrže sve Zakonom propisane podatke
 • ne dostavi dnevno izvješće o ostvarenom prometu u propisanom roku
 • dostavi dnevno izvješće bez svih Zakonom propisanih podataka ili dostavi dnevno izvješće koje nije potpisano ispravnim digitalnim certifikatom

Od 5.000,00 do 500.000,00 kaznit će se obveznik fiskalizacije ako:

 • za potrebe dostave elemenata računa ne poveže oznaku operatera to jest ime i prezime i OIB operatera na naplatnom uređaju i ne dostavi OIB operatera Ministarstvu financija, Poreznoj upravi 
 • ne osigura izdavanje brojeva računa neprekinutim numeričkim redoslijedom uz podatak o jedinstvenom broju elektroničkog naplatnog uređaja
 • radi provedbe fiskalizacije u prometu gotovinom od Financijske agencije ne nabavi digitalni certifikat
 • u roku od dva dana, računajući od dana u kojem je došlo do prekida veze, ne uspostavi elektroničku vezu te ne dostavi sve izdane račune
 • u roku od dva dana, računajući od dana u kojem je došlo do potpunog prestanka rada naplatnog uređaja ne uspostavi rad naplatnog uređaja (fiskalna blagajna) te ne dostavi izdane račune
 • na kopijama ispostavljenih računa ne dopiše ili ne dopiše pravovremeno podatak o dobivenom Jedinstvenom identifikatoru računa
 • kod izvršavanja storna računa ne postupa sukladno odredbama za izdavanje računa
 • u prodajnom prostoru na svakom naplatnom uređaju ili drugom vidnom mjestu ne istakne obavijest o obvezi izdavanja računa te obvezi kupca da preuzme i zadrži izdani račun

Od 1.000,00 do 40.000,00 kuna kaznit će se:

 • odgovorna osoba u pravnoj osobi, obvezniku fiskalizacije

Ukoliko se ne provodi postupak fiskalizacije PU može rješenjem zabraniti poreznom obvezniku daljnji rad (pečaćenje) do uklanjanja razloga radi kojih je zabrana izrečena.

Od 200,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se:

 • kupac te svaki primatelj računa koji ne zadrži izdani račun nakon izlaska iz poslovnog prostora ili ga ne pokaže na zahtjev službene osobe