Važne obavijesti za korisnike

 
 

Važne obavijesti za korisnike


Platite manje, a koristite više – za pretplatu od 12 mjeseci odobravamo 15% popusta! (promotivna akcija je produžena do 31.08.2017.)


Izmjena poreza na potrošnju od 1. siječnja 2016. u Zagrebu na 2%
Od dana 1. siječnja 2016. godine u Gradu Zagrebu smanjuje se stopa poreza na potrošnju s 3% na 2%: http://www.rrif.hr/Od_1_sijecnja_2016_u_Zagrebu_porez_na_potrosnju_2-1247-vijest.html; http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_121_2305.html 
Stoga smo unutar administracijskog modula sustava Fiskalna.HR u postavkama lokacije omogućili izmjenu stope PNP-a kako biste mogli ažurirati stopu PNP-a Vašeg poslovanja. Kako biste ažurirali stopu PNP-a prijavite se u administracijski modul na stranici https://admin.fiskalna.hr
PNP morate podesiti nakon zaključenja zadnjeg dana poslovanja 2015. godine, a prije početka poslovanja u 2016. godini!
Ovdje se nalaze upute za podešavanje stope poreza na potrošnju unutar sustava Fiskalna.HR. 
Za sva pitanja obratite nam se putem telefona na broj 01/2724-999 ili e-maila info@fiskalna.hr


Snizili smo cijene za aplikaciju Fiskalna.hr (01.08.2014.)


U ponudi sada nudimo tablet + printer + aplikacija Fiskalna.hr (01.08.2014.)